Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :34-39

Evaluation of shoulder instability under general anesthesia and arthroscopic diagnosis

Mehmet Demirtas

Abstract
Instability of the shoulder joint is evaluated with the use of history, physical examination, radiography, computed tomography or CT-arthrography, fluoroscopy, and examination under general anesthesia. The degree of glenohumeral translation in every direction under general anesthesia is of great value in determining the direction and severity of the instability. Arthroscopy provides a great advantage to inspect the joint clearly and to plan the most appropriate treatment, enabling to draw diagnoses of bone lesions of the humerus and glenoid, labral-ligamentous lesions, increased capsular volume, biceps pathologies, and rotator cuff tears.
Özet
Omuz eklemi instabilitesinin değerlendirilmesi anamnez, fizik muayene, röntgen, bilgisayarlı tomografi artrografi, floroskopik görüntüleme, anestezi altında muayene ile yapılır. Anestezi altında muayenede, hareket genişliği ve stres altındaki glenohumeral eklemdeki yer değişimi, instabilitenin yönü ve derecesini belirlemede çok yardımcı olur. Eklem içinin artroskopiyle doğrudan görüntülenmesi, patolojinin görülmesi ve tedavi planının en iyi şekilde yapılmasını sağlar. Artroskopik muayene ile görülebilecek instabilite bulguları, humerus başında ve glenoitte kemik lezyonlar, labral-ligamentöz lezyonlar, kapsül hacminde artma, biseps lezyonları, rotator kılıf yırtıkları şeklinde sıralanabilir.