Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :14-23

Shoulder instability: classification and methods of clinical examination

Mustafa Ozkan, Ahmet Ekin, Selcuk Bolukbası, Ulunay Kanatli, Ertan Sagol

Abstract
The shoulder is a complex joint whose stability relies on both dynamic and static factors. Dysfunction of one of these components gives rise to shoulder problems. Diagnosis of shoulder instability depends on a detailed history and appropriate physical examination. Despite the presence of many tests, none has proved to be purely diagnostic for shoulder instability. Therefore, these tests should be regarded as a part of the diagnostic procedure rather than a referral to diagnosis itself. Tests performed to assess laxity and instability are different in nature; thus, positive laxity tests do not necessarily show instability unless supported by further evidence. The reliability of the tests for superior labrum anterior-posterior lesions has not been adequately validated by clinical studies and few anatomical studies have examined the effect of these tests on the superior labral complex.
Özet
Omuz eklemi karmaşık bir eklemdir. Bu eklemin stabilitesi dinamik ve statik faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerden birinin eksik olması omuz sorunlarına neden olabilir. Omuz instabilitesinde tanı ayrıntılı öykü ve fizik muayeneye dayanır. İnstabilite tanısı için birçok test tanımlanmış olmasına karşın, bunların hiçbiri kesin tanı koydurucu değildir. Bu yüzden, bu testlere tam anlamıyla güvenilmemeli, daha çok tanısal girişimin bir parçası olarak düşünülmelidir. İnstabilite ve gevşeklik testleri birbirlerinden farklıdır. Destekleyici bulgular olmadan, gevşeklik testlerinin anlamlı olması hastada instabilite olduğunu kanıtlamaz. Süperior labrum anteroposterior lezyonlarını belirleyen testlerin güvenirliğini araştıran çalışmalar yeterli değildir; ayrıca, bu testlerin üst labral kompleks üzerinde etkisini araştıran anatomik çalışmalar çok azdır.