Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :4-13

Anatomy biomechanics and pathophysiology of instability of the glenohumeral joint

Ulunay Kanatli, Selcuk Bolukbası, Ahmet Ekin, Mustafa Ozkan, Aykin Simsek

Abstract
The stability of the shoulder is dependent on both static and dynamic anatomic restraints. In most cases, there must be insufficiency of more than one restraint for the shoulder joint to become instable. Although the role of these restraints is largely known in maintaining shoulder stability, our information on their interactions is insufficient. This article reviews the anatomy and biomechanics of the shoulder, and conditions causing instability of the glenohumeral joint.
Özet
Omuz stabilitesini statik ve dinamik anatomik yapılar sağlamaktadır. Omuzda instabilitenin gelişmesi için genellikle birden fazla yapının yetersiz kalması gerekmektedir. Günümüzde statik ve dinamik yapıların omuz stabilitesindeki rollerinin bilinmesine karşın, bu yapıların etkileşimleriyle ilgili yeterli çalışma yoktur. Bu makalede, omuz anatomisi ve biyomekaniği ile instabiliteye neden olan patolojik durumlar gözden geçirildi.