Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :109-118

Rehabilitation of shoulder instability following surgery

Elif Akalin, Selmin Gulbahar, Ramazan Kizil

Abstract
The basic principals of rehabilitation for shoulder stabilization are the restoration of glenohumeral compression stability, scapulohumeral motion synchrony, and the proprioceptive mechanism. The principals of rehabilitation applied following surgical treatment of patients with shoulder instability do not differ from those applied for non-operative patients. Recent advances in surgical techniques and suture materials have improved the quality of healing tissues and allowed early institution and acceleration of rehabilitation programs. There are many different rehabilitation protocols constructed according to the type of instability and surgical procedures, but when a postoperative rehabilitation program is outlined, the patient’s age, previous activity level, expectations, and compliance with and response to treatment should also be taken into consideration.
Özet
Omuz instabilitesinde rehabilitasyonun temel prensipleri, glenohumeral kompresyon stabilitesinin sağlanması, skapulohumeral hareketin senkronizasyonu ve propriyoseptif mekanizmanın restorasyonudur. Omuz instabilitesinin ameliyat sonrası rehabilitasyonundaki prensipler, ameliyatsız tedavi edilen hastalarda olduğu gibidir. Son yıllarda cerrahi teknik ve dikiş materyallerindeki gelişmeler sayesinde, iyileşmekte olan doku kalitesinin artmasıyla rehabilitasyon programları daha erken ve daha hızlı yürütülebilmektedir. Omuz instabilitesi tipine ve uygulanan cerrahi prosedüre göre yapılandırılmış pek çok protokol olmakla birlikte, cerrahi sonrasında rehabilitasyon programı planlanırken hastanın yaşı, aktivite düzeyi ve beklentisi ile tedaviye uyum potansiyeli göz önünde tutulmalıdır.