Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :103-108

Lesions of the superior labrum anteriorposterior and biceps tendon

Mustafa Karahan, Murat Bezer, Osman Guven

Abstract
Biomechanical studies have shown that the biceps tendon and the superior labrum have significant contributions to the glenohumeral stability. Since superior labrum anterior-posterior (SLAP) lesions pose diagnostic difficulties, they should be kept in mind when evaluating a painful shoulder. Although magnetic resonance arthrography is of great use in diagnostic studies, diagnostic arthroscopy is still the best method for these lesions. Treatment may vary depending on the type of the lesion. As our knowledge about the glenohumeral anatomy enhances, success rates of the arthroscopic treatment of SLAP lesions will increase.
Özet
Biyomekanik çalışmalarda biseps ve süperior labrumun glenohumeral stabiliteye büyük katkı sağladığı gösterilmiştir. Süperior labrum anterior posterior (SLAP) lezyonunun tanısı güç konabildiğinden, ağrılı bir omzun değerlendirilmesinde bu patoloji mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Manyetik rezonans artrografiden büyük ölçüde yararlanılmasına rağmen, eklemin araştırılmasında en iyi yöntem hala tanısal glenohumeral artroskopidir. Tedavi lezyon tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. Glenohumeral anatomi hakimiyeti arttıkça SLAP lezyonlarının artroskopik tedavi başarısı daha da artacaktır.