Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :96-102

Thermal assisted arthroscopic stabilization of unstable shoulder

Sercan Akpinar, Mustafa Uysal, Gurkan Ozkoc, N. Reha Tandogan

Abstract
The use of nonablative thermal energy to shrink soft-tissue collagen results in ultrastructural and mechanical changes at temperatures 60 °C or above. Due to this effect, the fibrils undergo shortening and shrinkage. Arthroscopic thermal capsulorrhaphy has been used in the treatment of shoulder instabilities and posterior impingement syndrome; in particular, the presence of a Bankart lesion or a superior labral anterior posterior lesion requires a labral or capsulolabral repair. Despite ease of application, thermal techniques have higher complication rates, with no proven superiority over traditional suture techniques. Further studies are required to develop the most appropriate technique for tissue shrinkage without any associated tissue destruction. The mechanical properties and long-term durability of the newly produced collagen need to be analyzed, as well.
Özet
Yumuşak doku kollajenini büzüştürmek için kullanılan termal enerji, 60 °C ve üzerinde dokuda yapısal ve mekanik değişiklikler meydana getirir. Bu etkiyle fibriller kısalmakta ve büzüşmektedir. Artroskopik termal kapsülorafi, tekyönlü ve çokyönlü omuz instabiliteleri ile posterior internal sıkışma sendromunun tedavisinde kullanılmaktadır. Bankart veya süperiorlabrum anterior posterior lezyonunun varlığı labral veya kapsülolabral tamiri gerektirir. Termal tekniğin kolay olmasına karşın komplikasyon oranı yüksektir ve geleneksel dikiş tekniklerine üstünlüğü gösterilmemiştir. Doku zararı oluşturmaksızın, dokuda büzüştürme oluşturabilecek en uygun yöntemi geliştirmek için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, yeni oluşan kollajenin mekanik özellikleri ve uzun dönem dayanıklılığı da araştırılmalıdır.