Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :90-95

Cronic dislocations of the shoulder

Murat Bezer, Osman Guven, Mustafa Karahan

Abstract
Diagnosis and management of chronic dislocations of the glenohumeral joint remain challenging. These dislocations usually occur in debilitated patients with a poor bone quality and they often have a decreased rehabilitation potential. Treatment can only be successful with early recognition of the condition, careful patient selection, and implementation of appropriate surgical techniques. This article reviews current information on clinical evaluation, preoperative radiologic investigations, and treatment strategies in patients with chronic dislocations of the glenohumeral joint and associated articular surface defects.
Özet
Kronik glenohumeral eklem çıkıklarının tanı ve tedavisi, hekimler için sorun olmaya devam etmektedir. Kronik omuz çıkığı genellikle güçten düşmüş, kemik kalitesi kötü hastalarda meydana gelir ve bu olgularda rehabilitasyona uyum zayıftır. Başarılı tedavi ancak tanının erken konması, cerrahiye uygun olan hastaların seçilmesi ve doğru cerrahi yöntemin uygulanmasıyla mümkündür. Bu yazıda, kronik glenohumeral eklem çıkığı ve eklem yüzeyinde kayıp olan hastalarda klinik muayene, ameliyat öncesi radyolojik incelemeler ve tedavi yaklaşımları ele alındı.