Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :83-89

Multidirectional shoulder instability and open surgical procedures

Ahmet Ekin, Mustafa Ozkan, Selcuk Bolukbasi, Ulunay Kanatli, Tolga Karci

Abstract
The principles and procedures for multidirectional instability do not substantially differ from those for anterior instability. Correct diagnosis is difficult, but it is important for a successful treatment. Conservative treatment should be attempted before surgery. Open surgical treatment using the inferior capsular shift procedure is the gold standard. It can be carried out either anteriorly or posteriorly. We prefer a laterally-based capsular shift because it facilitates capsular plication.
Özet
Çokyönlü omuz instabilitesi için tedavi prensipleri ve yöntemler anterior instabiliteden çok farklılık göstermez. Doğru tanı zor konur, fakat tedavinin başarılı olması için önemlidir. Cerrahi tedavi öncesi konservatif yöntemler mutlaka denenmelidir. İnferior kapsül kaydırma yöntemi cerrahi tedavide altın standarttır. Bu yöntemde ameliyat anterior veya posterior girişimle yapılabilir. Biz lateral tabanlı kapsüler kaydırmayı tercih ediyoruz; çünkü, kapsül bu şekilde daha rahat daraltılabilmektedir.