Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :75-82

Open surgical treatment of posterior instability of the shoulder

Isik Akgun, Hayrettin Kesmezacar, Tahir Ogut, Mehmet Can Unlu

Abstract
Posterior instability of the shoulder remains a diagnostic and therapeutic challenge, with a growing incidence especially in athletes. Evaluation of the type of the instability, whether unidirectional or multidirectional, is very important with regard to treatment. Although many patients benefit from strengthening and balancing rotator cuff muscles and scapular stabilizers, surgical procedures may be required in those unresponsive to conservative treatment. Posterior capsular shift is the method of choice to eliminate redundancy of the posterior and inferior capsules; moreover, in the presence of bone defects relating to the head of the glenoid or humerus, bony procedures should be added to the treatment.
Özet
Posterior omuz instabilitesi, tanı ve tedavisinin zorluğu açısından sorun oluşturmaktadır. Özellikle sporcularda görülme sıklığı giderek artmaktadır. İnstabilitenin tek- ya da çokyönlü olup olmadığının değerlendirilmesi tedavi açısından büyük önem taşımaktadır. Hastaların birçoğunda, rotator manşet ve skapular kasların kuvvetlendirilmesi ve dengelenmesiyle başarılı sonuçlar alınsa da, konservatif tedaviden yarar göremeyenler için cerrahi uygulamalar gündeme gelmektedir. Genişleyen posterior ve inferior kapsüllerin kaydırılarak daraltılması tedavide tercih edilen cerrahi yöntemdir. Glenoid veya humerus başında kemik patolojisi varsa tedaviye kemik girişimleri de eklenmelidir.