Download PDF (TR)       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :48-56

Open surgical treatment of recurrent anterior instability of the shoulder

Selcuk Bolukbası, Ulunay Kanatli, Ahmet Ekin, Mustafa Ozkan, Aykin Simsek

Abstract
Recurrent anterior gleonohumeral instability is the most frequent joint instability of the body. Because of the complex stability mechanisms and diverse instability patterns of the glenohumeral joint, most cases present with more than one anatomic cause. Thus, the treatment of recurrent anterior instability of the shoulder should be designed to treat these pathologies. Although arthroscopic repair has outweighed the use of open surgical methods especially for the first dislocations, recurrent dislocations still require open repair techniques to overcome capsular laxity accompanying a Bankart lesion.
Özet
Glenohumeal eklemin tekrarlayan anterior instabilitesi en sık karşılaşılan eklem instabilitesidir. Omuz ekleminin karmaşık mekanizması ve farklı patolojileri nedeniyle, bu eklemin instabilitesinden genellikle birden fazla patoloji sorumludur. Uygulanacak tedavi yöntemi de bu patolojilerin tedavisine yönelik olmalıdır. Günümüzde artroskopik tedavi yöntemleri açık cerrahi yöntemlerden daha fazla kullanılır olmaya başlamışsa da, özellikle çoklu çıkıklarda, Bankart lezyonuna eşlik eden kapsül gevşekliği artroskopik olarak halen etkili bir şekilde giderilemediğinden bu tip olgularda açık cerrahi tedavi önerilmektedir.