Download PDFDownload PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 40, No 2 (2006) Pages :105-110

Cementless total hip arthroplasty in patients with avascular necrosis of the femoral head

Levent Celebi, Hasan Hilmi Muratli, Ertugrul Aksahin, Mehmet Firat Yagmurlu, Halil Yalcin Yuksel, Ali Bicimoglu

Abstract
Objectives: We assessed the results of cementless total hip arthroplasty in patients with late-stage avascular necrosis of the femoral head.\nMethods: Unilateral cementless total hip replacement was performed in 25 patients (19 males, 6 females; mean age 39.6 years; range 26 to 56 years) with avascular necrosis of the femoral head. A cementless acetabular cup with screws was used for the acetabulum with a cementless femoral component. Functional results were evaluated according to the Harris hip score. Radiographically, acetabular and femoral components were evaluated according to the criteria of Lins et al. and Engh et al., respectively. Heterotopic ossification was assessed according to the criteria of Brooker et al. The mean follow-up was 63.9 months (range 48 to 94 months).\nResults: The mean Harris hip score increased from 41.5 (range 33 to 52) to 87.1 (range 74 to 96) after the treatment (p<0.001). No radiographic loosening was detected in 22 patients (88%). Radiolucent lines were observed in one acetabular and two femoral components, but no secondary interventions were performed as the patients were asymptomatic. Heterotopic ossification was observed in 13 patients, which was grade 1 in eight patients, grade 2 in two patients, and grade 3 in three patients.\nConclusion: In general, patients who undergo total hip arthroplasty for avascular necrosis of the femoral head are younger and more active compared to those with osteoarthritis, showing a high likelihood of future revision procedures. Our results favor cementless applications as a more appropriate alternative in this patient group.
Özet
Amaç: İleri evre femur başı avasküler nekrozu olan hastalarda çimentosuz total kalça artoplastisi sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Femur başı avasküler nekrozu nedeniyle 25 hastaya (19 erkek, 6 kadın; ort. yaş 39.6; dağılım 26-56) tek taraflı çimentosuz total kalça artroplastisi uygulandı. Asetabuluma çimentosuz, vidalı asetabuler kaplar yerleştirildi. Femurda ise çimentosuz femoral komponentler kullanıldı. Hastalar fonksiyonel olarak Harris kalça skoru ile değerlendirildi. Radyografik değerlendirmede, asetabuler komponent için Lins ve ark.nın, femoral komponent için de Engh ve ark.nın ölçütleri kullanıldı. Heterotopik osssifikasyon Brooker ve ark.nın sınıflandırmasına göre değerlendirildi. Hastalar ortalama 63.9 ay (dağılım 48-94 ay) takip edildi.\nSonuçlar: Ameliyat öncesinde ortalama 41.5 (dağılım 33-52) olan Harris kalça skoru son kontrollerde 87.1 puana (dağılım 74-96) yükseldi (p<0.001). Yirmi iki olguda (88%) radyografik olarak gevşeme bulgusuna rastlanmadı. Bir hastanın asetabuler komponentinde, iki hastanın femoral komponentinde radyolusen hatlar saptandı; ancak, bu olgular klinik olarak asemptomatik olduklarından ek girişim uygulanmadı. Sekiz hastada evre 1, iki hastada evre 2, üç hastada da evre 3 heterotopik ossifikasyon görüldü.\nÇıkarımlar: Femur başı avasküler nekrozu nedeniyle total kalça artroplastisi uygulanan hasta grubu osteoartrit grubuna göre daha genç ve aktif olduğundan, bu hastalar yaşamları boyunca daha fazla sayıda revizyon cerrahisiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bulgularımız, bu hasta grubunda çimentosuz uygulamanın daha uygun olduğunu desteklemektedir.