Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 24, No 1 (1990) Pages :17-21

Stress fractures

Mehmet Altinmakas

Abstract
Stress fractures, resulting from phyical exercise have been recognized since l855 when Breithaup: documented foot pain and swelling in a gruoupol Porussıan soldeiers foot. This chaacteristically occurs in a normal bone that is subjected to repeated cylic loading, the load being less than that which causes acure fracture.\nThis is generally seens in military recruits, athletes, ballets and dance students: especially at the beginning of activity: Between the years l978-l988 in Gulhane Military Medical Academy and Medical Faculty Orthopaedics and Traumatology Department l28 stress fracture cases were diagnosed. The average age was 24, between 16 and 54.\nWe used bone scintigraphy in 26 cases that radiologically normal but suspected from stress fracture: 19 of these were positive. Bone scintigraphy can defect stress fractures much earlier than radiology.\n\nWee used bone biopsy in 11 cases to confirm diagnosis. Histopathologic result was callus tissue or normal lamellar bone. Rest of cast immobilisation gives good rsults in most cases. We performed internal fixation in 8 of 17 cases with collum femoris stress fracture.\nLocalisation of ofur 128 cases were 63 in tibia (49.21%). 38 in metatarsasis (29.68%). 24 in femur (18.75%), and 3 in fibula (2.34%)
Özet
Stres kırıkları (yorgunluk kırığı, yürüyüş kırığı ) normal kemik üzerine akut kırık yapma gücünden daha zayıf kuvvetlerin sıklık tekrarı sonucu oluşmaktadır. Bu kırıklar: klinik, etyoloji, radyolojik görünüm ve yaşlara göre diğer kırıklardan çok farklıdır. Genellikle aşırı fizik aktivitelere alışık olmayanlar, spor ve diğer fizik aktivitelere başlayınca askerlerde, özellikle eğitime yeni başlayanlarda atletlerde: bale ve dans çalışanlarda sıklıkla görülmektedir. 1978-1988 Yıllları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı nda 128 stres kırığı olgusu görüldü. Yaş ortalaması 16 ve 54 yaş arasında olmak üzere 24 idi. Radyolojik patoloji saptanamayan fakat stres kırığından şüphelenilen 26 olguda kemik sintigrafisi yapıldı. 19 tanesinde stres kırığı belirlendi. 11 olguda biyopsi yapıldı. Histopatolojik tanı kallus dokusu ve normal lamellar kemik dokusu idi. Tedavide genellikle istirahat ve erken gelen olgularda alçı tespiti yeterli olmuştur. Yalnız 17 kollum femoris kırığından 8 tanesine multipl kompresyon vidası uygulanmıştır. Stres kırıklarının en çok görüldüğüdü kemikler tibia, femur ve metatarslardır.