Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 24, No 1 (1990) Pages :13-16

Hip arthrodesis using the cobra head plate

Hakki Sur, Kemal Aktuglu, Hakki Oncag

Abstract
Between 1982 and 1989 in Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology Clinic in Ege University, fourteen consecutive patients underwent hip arthrodesis with fıxation by a cobra head compression plate. The mean age was 24 years, the youngest patient was 19 years old and the oldest patient was 62 years old. In this series 7 hip arthrodesis (%50) were performed for tuberculosis of the hip. The results were examined 5 months-7 years (average 3.5 years) following the last operation in 3 female and 9 male patients. All the hips treated in this study had successful bone fusion at the postoperative 4th month. All of the patients were out of bed within the first postoperative week and ambulation with crutches was begun after the second week. We came to conclusion that hip arthrodesis still has a justifiable place in the operative treatment of hip dislocation.
Özet
1982 ile 1989 yılları arasında E.Ü.T.F Ortopedi ve Ttavmatoloji Ana Bilim Dalında uygun endikasyon gösteren ondört olguda Kobra kompresyon plağı ile kalça artrodezi uygulandı. Ortalama yaşı 24 (Min: 19, Mak: 62) olan olguların 3 ü kadın 11 i erkekti. Artrodez nedeni 7 olguda (%50) tüberküloz idi. Ortalama 3.5 (Min: 5 ay, Mak: 7 yıl) yıl aradan sonra tekrar değerlendirilen olgularda ortalama 4. ayda kaynama gerçekleştiği görüldü. Hastaların tümü birinci postoperatif haftada ayağa kaldırılarak ikinci postoperatif haftada koltuk değneği ile yürütüldü. Genelde çok tartışmalı bir girişim olan kalça artrodezinin ortopedik cerrahide hala kullanılması gerektiği durumlarda Kobra kompresyon plağı ile alınan sonuçlar yeterli olmaktadır.