Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 37, No 5 (2003) Pages :379-385

The management of size discrepancies in microvascular anastomoses

Baris Cakir, Mithat Akan, Tayfun Akoz

Abstract
Objectives: Microvascular anastomosis is the main component of flap transfer and replantation surgery. The aim of this study was to evaluate size discrepancies encountered during microvascular surgery, techniques to handle the problems, and the results of anastomoses performed.\nMethods: We evaluated 99 microsurgery operations (103 artery, 125 vein anastomoses) performed in 96 patients with respect to size discrepancy. These operations included free flap transfer (n=67), replantation (n=23), revascularization (n=6), and toe-to-hand transplantation (n=3). Size discrepancy was defined as the inequality of vessel diameters at a ratio of 1:1.5 or greater.\nResults: Size discrepancy was found in 32.5% (n=74) of 228 anastomoses, the most frequent being in vein anastomoses performed during free flap transfers. Simple discrepancies were dealt with by dilatation with the use of a jeweller’s forceps in 14 anastomoses. In nine discrepancies exceeding 1:1.5, the oblique cut, fish mouth cut, and sleeve techniques were employed in four, three, and two anastomoses, respectively. End-to-side anastomosis was used in six patients in whom free flap transfer was carried out for extremity defects. The remaining 45 anastomoses were performed using a modification of the Xiu and Song’s method. Venous grafts were used because of tension of the anastomosis and insufficient vessel lengths in three, eight, and three patients who underwent replantation, free flap transfer, and revascularization, respectively. \nConclusion: An appreciation of various techniques is essential to avoid discrepancy-related problems both during and following microvascular surgery.
Özet
Amaç: Mikrovasküler anastomoz, serbest flep transferi ve replantasyon cerrahisinin ana basamağını oluşturur. Bu çalışmada mikrocerrahi sırasında karşılaşılan çap uyumsuzlukları, çözüm yolları ve anastomoz sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Doksan altı hastada uygulanan 99 adet mikrocerrahi ameliyatı (103 arter, 125 ven anastomozu) çap uyumsuzluğu açısından değerlendirildi. Bunların 67’sinde serbest flep transferi, 23’ünde replantasyon, altısında revaskülarizasyon, üçünde ayaktan ele parmak transferi yapıldı. Anastomoz yapılan damarların oranı 1/1.5 ve daha fazla ise anastomozda çap uyumsuzluğunun olduğu kabul edildi.\nSonuçlar: Toplam 228 anastomozun %32.5’inde (74 anastomoz) çap uyumsuzluğu görüldü. Çap uyumsuzluğu ile en sık serbest doku aktarımlarındaki ven anastomozlarında karşılaşıldı. Basit çap uyumsuzluğu olan 14 anastomozda mikrocerrahi penseti ile genişletme yöntemi kullanıldı. Çap uyumsuzluğunun 1/1.5’i geçtiği dört anastomozda oblik kesi, üçünde balık ağzı kesi, ikisinde yen anastomozu kullanıldı. Alt ve üst ekstremite için gerçekleştirilen serbest doku aktarımlarının altısında uç-yan anastomoz kullanıldı. Geri kalan 45 çap uyumsuzluğunda Xiu ve Song’un tekniği modifiye edilerek kullanıldı. Replantasyon yapılan üç hastada, serbest flep yapılan sekiz hastada, revaskülarizasyon yapılan üç hastada anastomozda gerginlik ve damar boylarında yetersizlik nedeniyle ven grefti kullanıldı. \nÇıkarımlar: Mikrocerrahide başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri olan çap uyumsuzluklarının çözümünde kullanılan yöntemler iyi bilinmelidir.