Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 37, No 3 (2003) Pages :199-202

The “false sense of absence” of the lower extremity below the knee:Is it a specific sign for anterior cruciate ligament ruptures

Burak Demirag, Tolga Kaplan

Abstract
Objectives: Patients whose anterior cruciate ligament (ACL) was completely ruptured described a feeling as if they had lost their lower extremity below the knee and gave an account that they had not sensed that part of their extremity at the time of ACL rupture. Thinking that this description might denote a diagnostic sign, an investigation was made to verify this feeling in patients whose ACL rupture was confirmed by knee arthroscopy.\nMethods: The described feeling was named as “false sense of absence.” A total of 135 patients with knee trauma were included. Those whose injuries were complicated or who had multiorgan injuries were excluded. The patients were divided into two groups according to whether they had ACL rupture (95 patients; 89 males, 6 females; mean age 28 years; range 15 to 50 years) or other knee injuries (40 patients; 34 males, 6 females; mean age 35 years; range 13 to 60 years). The above-mentioned symptom was questioned in both groups.\nResults: The described symptom was found in 87% of patients with ACL rupture and in none of the patients with other knee pathologies (p<0.001). The specificity, sensitivity, positive and negative predictive values of this symptom in ACL ruptures were found as 100%, 98%, 100%, and 95%, respectively.\nConclusion: The “false sense of absence” symptom, which has hitherto been undescribed in the literature, seems to occur in the majority of patients with ACL ruptures; it may be a specific and sensitive finding in determining ACL ruptures, and thus, may merit inclusion in the process of history taking.
Özet
Amaç: Ön çapraz bağları kopan hastalar, bağ kopması anında bacaklarının dizden itibaren koptuğu, dizlerinden itibaren alt tarafın olmadığı duyusuna kapıldıklarını belirttiler. Bu tarifin tanısal bir bulguya işaret edebileceğini düşünerek, diz travması geçirdikten sonra eklem içindeki patolojileri diz artroskopisi ile doğrulanan hastalarda bu duyunun varlığını araştırma amacıyla bir çalışma planladık. \nÇalışma planı: Tanımlanan duyuyu “yalancı yokluk duyusu” olarak adlandırdık. Travmaları komplike olmayan ya da beraberinde organ yaralanması bulunmayan diz travması geçiren 135 hasta çalışmaya alındı. Hastalar, ön çapraz bağ kopması olan 95 hasta (89 erkek, 6 kadın; ort. yaş 28; dağılım 15-50), diğer eklem içi patolojileri bulunan 40 hasta (34 erkek, 6 kadın; ort. yaş 35; dağılım 13-60) olarak iki gruba ayrıldı. Bu semptom her iki gruptaki hastalarda sorgulandı.\nSonuçlar: Tanımlanan semptom, ön çapraz bağ kopukluğu olan hastalarda %87 oranında saptanırken, diğer eklem içi patolojisi olan hastalarda görülmedi (p<0.001). Bu semptomun ön çapraz bağ kopmasındaki özgüllüğü %100, duyarlılığı %98, pozitif kestirim değeri %100, negatif kestirim değeri %95 bulundu.\nÇıkarımlar: Literatürde bugüne kadar tanımlanmamış olan yalancı yokluk duyusunun, ön çapraz bağı kopan hastaların büyük çoğunluğunda görülen ve ön çapraz bağ kopması için özgül ve duyarlı bir semptom olduğunu, bunun öykü alımına eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.